013 469 0460 info@rocks-n-rivers.nl

Missie, visie en bedrijfscultuur

Onze missie: een leven lang “buitenspelen” met behoud en respect van de natuurlijke omgeving.

Onze visie: buitensport- en spelactiviteiten zijn in onze visie een unieke manier om mensen en teams letterlijk en figuurlijk in beweging te zetten. Door onze passie en enthousiasme geven we mensen echt een avontuurlijke beleving. We vinden het daarbij onze verantwoordelijkheid om mensen niet alleen van de omgeving te laten genieten, maar om dat ook met respect voor de omgeving te doen.

Onze bedrijfscultuur:
Iedereen van Rocks ’n Rivers heeft de intentie om met inzet en enthousiasme deel uit te maken van een (h)echt team (TEAM ROCKS) dat kwalitatief goede en veilige programma’s wil uitvoeren met als doel klanten tevreden te maken.
  
T
eamwork
E
nthousiasme
A
vontuurlijk
Milieubewust en maatschappelijk betrokken
     
Resultaatgericht
O
ndernemend (denken in mogelijkheden)
C
ollegiaal
K
waliteit
S
ervice
 
Team Rocks ’n Rivers