013 469 0460 info@rocks-n-rivers.nl

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Om meer verantwoord met het milieu om te gaan, zijn voor alle bedrijfsprocessen richtlijnen opgesteld waardoor het milieu minder belast wordt . Wij zien MVO dan ook als integraal onderdeel van de bedrijfsvoering. Zo zijn er voor alle bedrijfsprocessen MVO-specifieke richtlijnen opgesteld (zo wordt bij de inkoop van materialen gelet op de aanwezigheid van een keurmerk en zijn regels opgesteld voor energie-, water-, papierbesparing, vervoer en afvalscheiding. Klik hier voor onze MVO Verklaring). Het MVO beleid geldt niet alleen voor medewerkers. Ook vragen wij deelnemers om hier tijdens het evenement bij te helpen. Daarnaast heeft Rocks ’n Rivers een MVO-programma ontwikkeld, de Climate Battle, waarbij natuureducatie en duurzaamheid centraal staan. Zo zorgen wij samen met de klant voor een positieve bijdrage aan het milieu en de maatschappij!

Green Key

Green Key is het internationale keurmerk voor bedrijven in de toerisme- en recreatiebranche, die serieus en controleerbaar bezig zijn met duurzaamheid, MVO, de zorg voor milieu op het bedrijf en de natuur in hun omgeving. Green Key staat garant voor de vrijwillige inzet van de ondernemer om méér aan het milieu te doen dan de wet- en regelgeving van hem verlangt. Bekijk hier onze MVO verklaring.

Spieren voor Spieren

Het motto ‘Gezonde spieren zetten zich in voor zieke spieren’ past naadloos bij de activiteiten die wij uitvoeren. Daarom is Rocks ’n Rivers een partnership aangegaan met de Stichting Spieren voor Spieren. De opbrengsten van de stichting komen ten goede aan onderzoek naar spierziekte en de verbetering van het diagnosetraject. Wij organiseren jaarlijks belangeloos de succesvolle Spieren voor Spierendag, waaraan kinderen met een spierziekte gratis kunnen deelnemen.

Natuurmonumenten

De activiteiten van Rocks ’n Rivers vinden vooral buiten plaats, in een natuurlijke omgeving. Om dit ook in de toekomst te kunnen blijven doen, zijn wij bedrijfsdonateur van de Vereniging Natuurmonumenten. Zij hebben meer dan 750.000 leden en werken vanuit één gezamenlijk doel: zorgen voor natuur in Nederland. Natuurmonumenten verwerft en beheert 355 natuurgebieden met een gezamenlijke oppervlakte van ruim 100.000 hectare. Zo houden ze Nederland open en groen, en kan iedereen blijven genieten van de natuur.

EETSJ Outdoor

Rocks ’n Rivers geeft doelgroepen met beperkingen een kans om zich te ontplooien.

Samenwerking met stichting Eetsj Outdoor
Wij werken op structurele basis samen met de stichting Eetsj Outdoor. Deze stichting heeft als algemene doelstelling: Het aanbieden van outdoor activiteiten aan mensen met een beperking (met inzet van medewerkers, waaronder ook mensen met een beperking).

Zo proberen zij voornamelijk bij het Klim & Avonturenbos de doelstelling waar te maken door middel van:

  • Dagbesteding voor mensen met een beperking;
  • Recreatie/ontspanning/bewegen door mensen met een beperking;
  • Training/opleiding van mensen met een beperking als voorbereiding op (al dan niet betaald) werk (toeleiding naar de arbeidsmarkt);
  • De ontmoeting tussen mensen met een beperking en de andere inwoners van Tilburg en wijde omgeving;

Het onderhoud
Daarnaast wordt het onderhoud van het Klim & Avonturenbos (Klimbos, Avonturenpad en speelbos) deels verzorgd door deelnemers aan hun projecten. Zij zorgen ervoor dat materialen, de parcoursen en de bossen er netjes bij liggen en klaar zijn voor gebruik.

Ondersteuning bij activiteiten
De werknemers van Eetsj Outdoor ondersteunen bij de uitvoer van activiteiten. Hierbij helpen ze met het aantrekken van klimgordels en verzorgen ze, indien mogelijk, de instructies aan de deelnemers.

Brabants Landschap

Avonturenpad ‘Survival of the Fittest’

In samenwerking met Brabants Landschap is het Avonturenpad ‘Survival of the Fittest’ ontwikkeld. Het is een gratis toegankelijk, educatieve wandelroute door het bos waarbij de deelnemers onderweg op een actieve manier leren hoe planten en dieren overleven. Daarnaast zijn er meerdere uitdagende activiteiten, zoals boomstambruggen, touwbruggen en een blote voetenpad. Het is gratis toegankelijk om een zo groot mogelijk publiek kennis te laten maken met het leven in de natuur.